SISU | ינסונג לי מונה כנשיא של אוניברסיטת סיסו וסגן מזכיר המפלגה香港赛马会论坛

קשר למדיה

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@logistics-smu.net

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

עוד

ינסונג לי מונה כנשיא של אוניברסיטת סיסו וסגן מזכיר המפלגה


08 June 2017 | By headmin | SISU

  • פגישה של פקידים

  • נציג של משרד החינוך דאוואי ליו

  • הנשיא לשעבר דמינג צאו

  • הנשיא החדש ינסונג לי

בשבעה ביוני,הוחזקו הפקדים של אוניברסיטת סיסו לפגישה עם  נציג של משרד החינוך  דאוואי ליו.הוא חבר ועדת משרד החינוך, עוזר השר ומנהל כוח האדם. בפגישה זאת דאוואי ליו הודיע על מינויו של ינסונג לי כנשיא חדש וסגן מזכיר המפלגה של סיסו, ועל החלטה של משרד החינוך כי הנשיא לשעבר דמינג צאו כבר מפסיק לשרתו בסיסו בשל גילו ומונחו.

הנשיא החדש ינסונג לי נולד ב- 1964 וסיים את התואר השלישי שלו של הפוליטיקה הבינלאומית וארגונים בינלאומיים באוניברסיטת פקינג. הוא היה השר לשעבר של מחלקת שיתוף פעולה בינלאומי של אוניברסיטת פקינג ועוזר הנשיא. החל משנת 2010 הואמונה כסגן הנשיא של אוניברסיטת פקינג, ובפברואר 2015 הוא מונה גם כמזכיר המפלגה של בית הספר ללימודים בינלאומיים.

מטעם משרד החינוך דאוואי ליו שיבח את יכולתו והישגיו של דמינג צאו והודה לו עבור תרומתו החשובה לסיסו.

בפגישה הוא  העלה שלוש דרישות  על הצעדים הבאים של סיסו: ראשית, תגביר את המודעות למצב ותתפוס בתקיפות את האוריינטציה הסוציאליסטית בחינוך. שנית, תקדם את הקמת אוניברסיטת ברמה עולמית עם תמיכת מדינה ומפלגה. לנוכח הקריאה של המפלגה והמדינה כי יש לבנות "אוניברסיטאות וחוגים ממדרגה ראשונה בעולם" ,ראוי לסיסו לעמוד על אסטרטגית החינוך "רב שפות +". שלישית, תחזק את בניית הקבוצה של מורים מצויינים.

לשתף:

קשר למדיה

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@logistics-smu.net

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

עוד